Auteur Topic: Nieuws  (gelezen 370743 keer)

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #600 Gepost op: 5 oktober 2023, 12:01:27 »
Vandaag wordt er op de Willem de Vlamingh een hulpverleningsoefening gehouden. Tijdens deze oefening spelen verschillende hulpdiensten en crisisfunctionarissen een rampscenario na. De oefening vindt plaats vanuit het KNRM-gebouw aan de Dokkade in Harlingen. Daar gaan verschillende hulpdiensten aan de slag met het scenario. Ook gaan ze het water op, richting de Willem de Vlamingh die dan net buiten de haven van Harlingen ligt.

De oefening begint rond 16.00 uur en is om ongeveer 19.00 uur afgelopen. Reizigers die langs varen op de andere veerboten, kunnen iets van de oefening merken, bijvoorbeeld door de hulpverleningsvaartuigen die tijdens de oefening worden ingezet.

Hulpverleningsorganisaties oefenen regelmatig om goed voorbereid te zijn op verschillende incidenten. Aan deze oefening doen verschillende organisaties mee, zoals de KNRM - Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de Kustwacht Nederland, Veiligheidsregio Fryslân, Gemeente Harlingen en Rederij Doeksen.

Wie weet volgen er nog leuke foto's!  :)

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #601 Gepost op: 12 oktober 2023, 10:41:11 »
En inderdaad: daar zijn de leuke foto's

“Oefening, oefening, oefening, Den Helder Rescue, dit is veerboot Willem de Vlamingh. Ik ben uit mijn roer gelopen en kon daardoor de Pollendam niet meer ontwijken.” Met deze mededeling startte kapitein Gerard Pont gisteren een grote multidisciplinaire oefening op de Waddenzee. Het schip maakte water, er was brand uitgebroken en gewonden moesten snel van boord, zo was het scenario.

Kustwacht, KNRM, Veiligheidsregio Fryslân, Brandweer, GHOR/Ambulancezorg, Politie, gemeente Harlingen en onze bemanning werkten nauw samen om alle passagiers (leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen en Lotusslachtoffers) in veiligheid te brengen. Een heel leerzame oefening, die 's avonds werd afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd aan boord   

(credits foto's: Hanny Wentink, Ivo Wiersma en Henry Drost)"

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #602 Gepost op: 26 oktober 2023, 07:40:37 »
Drijfveren oktober 2023


Marten-Jan van Zanden

 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 562
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #603 Gepost op: 16 november 2023, 15:38:58 »
Iconische Terschellinger zeesleper De Holland stopt volgend jaar met varen
© Omroep Zilt, Lennard Geerts

De bekende Terschellinger zeesleper De Holland stopt met varen. De stichting die de exploitatie van De Holland doet, heeft aangekondigd daar binnenkort mee te stoppen.

Volgens voorzitter Paul Melles is het erg lastig om gekwalificeerd personeel te vinden, dat het werk als vrijwilliger op de zeesleper kan uitvoeren. Een vaste bemanning voor De Holland is financieel niet op te brengen.

"Na grondige analyse komt het bestuur tot de conclusie dat de continuïteit en de veiligheid van de huidige operationele exploitatie in de toekomst onvoldoende kan worden gewaarborgd", zo schrijft het bestuur in een brief aan de vrijwilligers.
Tot volgend jaar zomer

De zeesleper vaart nog tot de zomer van volgend jaar. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor de boot, maar uiteindelijk wordt verkoop van het schip niet uitgesloten.

De Holland kwam sinds deze zomer al niet meer in de haven van West-Terschelling. Na twee incidenten vond de organisatie dat niet veilig genoeg.

De MS Holland werd in 1950 voor het eerst te water gelaten. Het schip voer tot 1976 bij Rederij Doeksen en later voor Rijkswaterstaat. Na 1998 werd besloten een stichting op te richten om het schip te behouden. Sinds die tijd vaart De Holland als museumschip. Het is een begrip in Harlingen en op Terschelling.

De monumentale zeesleepboot vierde enkele jaren terug nog zijn 65-jarig bestaan. Buro de Vries maakte toen een lange reportage over De Holland.

Bron: omropfryslan

Bootjesfan

 • Machinist
 • ***
 • Berichten: 159
Re: Nieuws
« Reactie #604 Gepost op: 20 november 2023, 13:06:09 »
Er is net een boek uit over de kwestie Doeksen- EVT, wie heeft het al gelezen? Is te koop bij Funke https://boekhandelfunke.nl/product/de-slag-om-de-veerboten/

Christian

 • Machinist
 • ***
 • Berichten: 222
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #605 Gepost op: 20 november 2023, 21:28:32 »
Boek uit over de kwestie Doeksen- EVT
Meer dan elf jaar na het verschijnen van Marcel Metze, "De veerbootoorlog" was ik verbaasd dat er nog ruimte was voor een tweede boek over dit dispuut, dat, mondiaal gezien, nogal beperkt was qua ruimte en tijd. Ik realiseerde me dat destijds als toerist, en wist zeker dat de zaak inmiddels in de vergetelheid was geraakt. Dus ben ik benieuwd naar de redenen waarom iemand denkt dit weer op te kunnen pakken, en wat er nog meer over te vertellen valt?

Bedankt voor je tip, mijn plaatselijke boekhandelaar heeft vanavond al een bestelling van me gekregen om het boek via een importeur naar Duitsland te krijgen. Wie weet, als het lukt, schrijf ik jullie er later graag een paar regels over.

Bootjesfan

 • Machinist
 • ***
 • Berichten: 159
Re: Nieuws
« Reactie #606 Gepost op: 21 november 2023, 10:19:43 »
Ik heb het inmiddels gelezen het is een prettig te lezen boek en er zijn heel veel bronnen gebruikt.

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #607 Gepost op: 29 november 2023, 20:28:24 »
Drijfveren november 2023


Leen

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 474
Re: Nieuws
« Reactie #608 Gepost op: 20 december 2023, 20:50:07 »
Huidige stand van zaken m.b.t. concessies.
De bijlage zat er niet bij.


Geachte voorzitter,

In april 2014 zijn er twee concessies in werking getreden voor het passagiersvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden: de Vervoersconcessie Waddenveren West en de Vervoerconcessie Waddenveren Oost. Beide concessies hebben een looptijd van 15 jaar en eindigen in april 2029.

Via deze brief wil ik uw Kamer informeren over de evaluatie van de dienstregeling tussen Holwert en Ameland. Daarnaast wil ik uw Kamer informeren over de laatste stand van zaken rondom de nieuwe concessie(s) van de Waddenveren vanaf 2029 en dan specifiek over de uitkomsten van de marktanalyse en het vervolgproces.

Evaluatie dienstregeling Ameland
Afgelopen zomer heeft MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) in opdracht van DGMo, Rijkswaterstaat (RWS) en Wagenborg Passagiersdiensten (hierna: WPD) een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om veilig te passeren in de vaargeul Ameland-Holwert. Dit heeft geresulteerd in een voorstel van WPD voor een aangepaste dienstregeling per 8 september jl. (ook wel de vijfkwartiersdienstregeling genaamd), waarmee ik heb ingestemd. Daarbij heb ik aangegeven dat ik deze aangepaste dienstregeling zal evalueren . 

Op 5 oktober jl. heeft uw Kamer de vervoerplannen 2024 voor de Friese Waddenveren ontvangen . In het vervoerplan van WPD staat dat de vijfkwartiersdienstregeling tussen Holwert en Ameland in 2024 wordt gecontinueerd. In de Kamerbrief bij de vervoerplannen heb ik een eerste inventarisatie gedaan naar de ervaringen rondom de vijfkwartiersdienstregeling, deze eerste signalen zijn positief. Een uitgebreidere evaluatie van deze dienstregeling zou volgen. Inmiddels ben ik in gesprek met een onafhankelijke externe partij over het uitvoeren van deze evaluatie. Insteek daarbij is dat alle relevante stakeholders zullen worden betrokken. De evaluatie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Na afronding van de evaluatie zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten.

Nieuwe concessie(s) Waddenveren
Als concessieverlener treft het ministerie van IenW momenteel de voorbereidingen voor deze vervoersdiensten vanaf april 2029. Op 15 mei jl.  is uw Kamer geïnformeerd over het proces dat daartoe gevolgd wordt. Onlangs heb ik de marktanalyse afgerond. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de marktanalyse en mijn besluit om voor de periode vanaf 2029 opnieuw een of meerdere concessies te verlenen voor het personenvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden.

Uitkomsten marktanalyse
Zoals aangegeven in mijn brief van 15 mei jl. is er een marktanalyse uitgevoerd om te bepalen wat marktpartijen zonder concessie kunnen bieden en of mogelijk zelfs (deels) geen concessie noodzakelijk is. In de marktanalyse is gesproken met circa 10 marktpartijen. Uit de marktanalyse blijkt onder andere dat concessieverlening nodig is, omdat het aanbod vanuit de vrije markt naar verwachting kwalitatief en kwantitatief onvoldoende zal zijn, omdat sturing op het aanbod, tarieven en inspraak van overheden en consumentenorganisaties in een vrije marktsituatie niet gegarandeerd is en omdat toetreding van nieuwkomers in een vrije marktsituatie mogelijk onvoldoende plaatsvindt. De volledige uitkomsten van de marktanalyse zijn bijgevoegd (bijlage 1). 

Besluit om nieuwe concessies te verlenen
Op basis van de conclusies van de marktanalyse heb ik besloten voor de veerdiensten vanaf april 2029 opnieuw een of meerdere concessies te verlenen. Aan een concessie is een ‘exclusief recht’ verbonden, dat betekent dat andere vervoerders op deze verbindingen geen openbaar personenvervoer mogen aanbieden. De huidige concessies zijn in 2011 onderhands gegund. Op grond van geldende wet- en regelgeving (BP2000) moeten nieuwe concessie(s) via een openbare aanbesteding verleend worden. Juridisch gezien zijn andere manieren van gunning dan een openbare aanbesteding (zoals onderhandse gunning) niet meer mogelijk.

Vervolgproces
Mijn besluit betekent dat het ministerie de voorbereidingen voor een aanbestedingsprocedure voortzet. Het ministerie werkt momenteel aan een concept Nota van Uitgangspunten (NvU). Deze zal begin 2024 ter consultatie worden aangeboden aan het brede publiek. Na verwerking van de consultatiereacties zal de definitieve NvU (naar verwachting) medio 2024 worden vastgesteld en met uw Kamer worden gedeeld.

De NvU wordt vervolgens vertaald naar een Programma van Eisen (PvE) en overige aanbestedingsdocumenten. De globale planning is dat het PvE in 2025, na een consultatieronde, wordt vastgesteld en dat daarna de aanbesteding start. Gunning van de nieuwe concessie(s) is nu voorzien in 2026. 

Parallel hieraan loopt het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030. De minister en ikzelf zijn ons bewust van de wisselwerking en afhankelijkheden tussen de beschikbaarheid van fysieke infrastructuur (de vaargeulen en havens) en de concessie(s) en zetten zich actief in om de samenhang tussen beide trajecten te borgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #609 Gepost op: 22 december 2023, 19:31:50 »
Drijfveren december 2023


L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #610 Gepost op: 24 januari 2024, 19:13:09 »
Drijfveren januari 2024

Leen

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 474
Re: Nieuws
« Reactie #611 Gepost op: 27 februari 2024, 11:25:18 »


Hieronder een uittreksel uit het verslag m.b.t. het klantenadvies op Vlieland.

Vervanging snelboot Koegelwieck
Bij de zoektocht naar een goede vervanger voor de Koegelwieck moet de rederij rekening houden met
verschillende (deels recente) ontwikkelingen op het gebied van regelgeving (o.a. aanstaande CO2-
belasting binnenvaart), milieu, financiering en de wensen van de concessieverlener. Er moeten
afwegingen gemaakt worden op het gebied van het beperken van brandstofkosten en uitstoot door
bijvoorbeeld het beperken van de snelheid of het bouwen van een iets kleiner schip. De nieuwe
snelboot moet t.z.t. ook gemakkelijk om te bouwen zijn naar elektrisch. Elektrisch varen is op dit
moment nog niet mogelijk, vanwege het tekort aan elektriciteit op alle locaties. LNG als
transitiebrandstof is niet mogelijk omdat de installatie te zwaar is voor een snelboot.
Er is een wereldwijde trend gaande dat er steeds minder zeer snelle snelboten gebouwd worden, omdat
ze per passagier meer schadelijke stoffen uitstoten dan reguliere autoveerboten en iets minder snelle
snelboten medium-speed). Ter vergelijking: bij een overtocht per snelboot komt door de snelheid circa
driemaal zoveel uitstoot vrij als bij een overtocht per autoveerboot.
De Raden van Advies moeten de rederij adviseren en dit advies is belangrijk voor de concessieverlener,
die toestemming moet geven voor de bouw van het nieuwe schip. De RvA begrijpt het spanningsveld
tussen uitstoot, snelheid en prijs. RvA Terschelling heeft aangegeven dat een uursdienst nog acceptabel
zou zijn voor een rechtstreekse sneldienstovertocht naar Terschelling. RvA Vlieland vindt dat, als de
snelheid van de sneldienst verminderd wordt, een afvaart van Harlingen naar Vlieland via Terschelling te
lang gaat duren. Nu al is de totale reistijd 1,5 uur, vergelijkbaar met de overtochttijd van de reguliere
dienst. RvA Vlieland geeft aan dat een oplossing voor Vlieland zou kunnen zijn om de autoveerboot 4x
daags te laten varen (of op drukke dagen 4x) en iets sneller (1,5 uur). Er is dan wel een extra bemanning
nodig i.v.m. de vaartijden. Ook zegt men dat het solidariteitsprincipe wat de RvA betreft niet van
toepassing moet zijn op de sneldienst: de vervuiler betaalt.

De Willem de Vlamingh en de Willem Barentsz worden hybride gemaakt. Nieuwe accu’s zorgen ook voor
meer boegschroefvermogen. In verband met de levertijd van de accu’s starten de werkzaamheden pas
in 2025.
Brandstofprijzen
De brandstofcrisis is voorbij, de prijs van LNG is bijna terug op het oude niveau.

De volledige verslagen staan op de site van Doeksen onder organisatie / samenwerking en overleg.

L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #612 Gepost op: 6 maart 2024, 21:49:17 »
Drijfveren februari 2024


L.Noorman

 • Algemene moderator
 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 530
 • Geslacht: Man
Re: Nieuws
« Reactie #613 Gepost op: 21 maart 2024, 11:29:57 »
Vrachtcatamaran Noord-Nederland is deze maand onderscheiden met de Green Award Binnenvaart level Gold. In februari ontvingen de Willem Barentsz en de Willem de Vlamingh deze certificering al. De certificering toont aan dat er proactief maatregelen worden genomen om het milieu te beschermen en dat er betere resultaten worden geboekt op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu dan wettelijk verplicht is.

Dirk Spoor, directeur Rederij Doeksen, is erg blij met de gecertificeerde schepen: “Hiermee wordt onafhankelijk en internationaal aangetoond dat deze schepen hoog scoren op het gebied van duurzaamheid."