Schepen van Doeksen > Overige onderwerpen

Concessie/ODC

<< < (35/35)

Vriend:
Volgens het artikel is de prijs van gasolie met 200% gestegen en die van LNG met liefst 900%. LNG gaat de komende tijd niet meer zo goedkoop worden als het was. Het gasnet zal de komende jaren voor een substantieel deel met LNG vol geduwd blijven worden. Door die grote vraag zal LNG duur blijven. Voor zover ik weet draaien de beide Willems alleen op LNG en is er bewust niet gekozen voor een hybride (diesel/LNG) aandrijving. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn voor ombouw. De motoren kunnen volgens mij wel op diesel lopen maar daar komen allerlei technische aanpassingen bij kijken. Denk alleen al aan de tanks bijvoorbeeld.

Bootjesfan:
Ik heb begrepen dat er al aan verschillende opties gedacht wordt, zelfs ombouw naar electrisch. Maar de stroomvoorziening in de havens schijnt het grootste probleem te zijn. Ik had idd begrepen dat ombouw naar diesel van de huidige motoren ook mogelijk is. Maar de vraag is wil je zo'n gigantische investering doen op dit moment?

PiebeJanMan:

--- Citaat ---Provincie neemt verantwoordelijkheid veerverbindingen niet over van Rijk
Onno Falkena
14 november, 16:26

De provincie Frysl‚n neemt de verantwoordelijkheid voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden voorlopig niet over van het Rijk. De veerverbindingen worden over enkele jaren voor het eerst openbaar aanbesteed. De provincie ziet daarin financiŽle risico's en wil dat het Rijk de aanbesteding doet.
Omdat de veerboten naar de eilanden over zee gaan, moet het vervoer openbaar worden aanbesteed. Dit is eerder bepaald door het Europese Hof van Justitie.
poster   
Provincie neemt verantwoordelijkheid vaarverbindingen niet over van Rijk
De volgende concessieperiode van vijftien jaar begint in 2029. Dat betekent dat naast de bestaande rederijen Doeksen en Wagenborg ook andere bedrijven kunnen inschrijven. Gedeputeerde van verkeer Avine Fokkens vindt het beter dat het Rijk deze procedure in goede banen leidt.
"Zo'n aanbesteden van de Waddenveren is nog nooit eerder gedaan", zegt mevrouw Fokkens daarover, "ook niet door het Rijk."
De provincie was in principe bereid de verantwoordelijkheid voor de veerdiensten over te nemen als dat een duidelijke meerwaarde zou opleveren voor de reizigers. Uit onderzoek bleek echter dat die meerwaarde er niet of nauwelijks is.
--- Einde van citaat ---
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1175345/provincie-neemt-verantwoordelijkheid-veerverbindingen-niet-over-van-rijk

Bootjesfan:
Dus het ellende begint nu al? De Teso is straks diegene die in zijn vuistje lacht vrees ik en de eilanders moeten nu maar afwachten wat het straks gaat worden.

PiebeJanMan:
Er ligt een rapport van DAMEN aan de overheid waarin geadviseerd wordt in welke mate CO2-reductie (en andere emissie en duurzaamheidsdoelen) als eis gesteld kan worden in de uitvraag voor de nieuwe concessie.
Lijkt erop dat er aangestuurd wordt op uitstootreductie 55% in 2030, 70% in 2035, 80% in 2040.

Voor verschillende brandstoffen/energiedragers zijn de uitstoot- en financiŽle effecten berekend.
Elektrisch varen lijkt haalbaar, maar zal wel nieuwe walstations vereisen. Ook nemen de ticketprijzen met ca. 23-140% toe in geval van elektrisch varen. Als maatregel wordt vervolgens geopperd om sneldienst 5 minuten langzamer te laten varen, sneldienst uit carbonfiber en de tijd in haven te optimaliseren, zodat toename ticketprijzen minder hoog is. Voor Vlieland blijft er dan echter een toename van 115% in ticketprijzen over. Voor de gehele concessie West zou de prijstoename bij elektrisch varen ca. 33-47% zijn. Indien er gevaren gaat worden op Bio-LNG is dat 47-49%. En een combinatie daarvan (huidige Willems op Bio-LNG, rest elektrisch) 33-41%.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/11/07/kamerbrief-definitief-rapport-damen-duurzame-waddenveren


--- Citaat ---Hierbij bied ik uw Kamer het rapport Duurzame Waddenveren aan. Uit dit
onderzoek blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om de veerdiensten in de
periode vanaf 2029 duurzamer te varen. Hierbij wordt batterij-elektrisch varen
gepresenteerd als het meest voordelige nul-emissie alternatief voor alle
veerverbindingen. Om batterij-elektrisch te gaan varen, is het van belang dat er
elektrische walinfrastructuur gerealiseerd wordt in samenspraak met de regionale
overheden en netbeheerders. Afhankelijk van het eiland en de uiteindelijke
oplossingsrichting, is in sommige gevallen uitbreiding van de capaciteit van de
wadkabel nodig. Biodiesel wordt gepresenteerd als het financieel meest
aantrekkelijke alternatief binnen de huidige beleidskaders. Varen op biodiesel is
initieel goedkoper dan batterij-elektrisch varen, maar leidt niet tot nul-emissie
veerdiensten en voldoet daarmee mogelijk niet aan de eisen in de loop van de
concessieperiode (vanaf circa 2035).

Op basis van deze analyse adviseert Damen het ministerie om in de NvU geen
specifieke aandrijving voor te schrijven, maar een bepaald (minimaal)
emissiereductie-percentage te eisen. Eventuele additionele emissiereducties,
aangeboden door een rederij, kunnen mogelijk worden meegenomen in de
beoordeling. Mede gelet op de afhankelijkheid van de aanleg van elektrische
walinfrastructuur wordt geadviseerd een variabel emissiereductie-percentage
(transitiepad) te overwegen.
De conclusies van het rapport Duurzame Waddenveren zullen de komende periode
door mijn ministerie worden geÔnterpreteerd en vervolgens worden vertaald naar
uitgangspunten voor de NvU. De NvU zal in het eerste kwartaal van 2024 ter
consultatie worden voorgelegd aan betrokkenen, waaronder markt- en
omgevingspartijen. De definitieve versie van de NvU zal naar verwachting medio
2024 beschikbaar zijn.
--- Einde van citaat ---

Navigatie

[0] Berichtenindex

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie